7.00 – 8.20 – ZABAWY PORANNE

8.20-8.30 – MODLITWA

8.30 – 9.00 – PORANNA GIMNASTYKA

9.00 – 9.30 – ŚNIADANIE

9.30 – 9.45 – ZAJĘCIA PROGRAMOWE

9.45 – 10.00 – II ŚNIADANIE

10.00- 10.15 – ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE

10.15 – 11.00 – ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

11.00-11.30 – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU I ODPOCZYNKU

11.30 – 12.00 – OBIAD – II danie

12.00 – 13.30 – ODPOCZYNEK

13.30-14.00 – OBIAD – zupa

14.00 – 14.30 – ZABAWY SWOBODNE

14.30 – 14.45 – DESER

14.45 – 16.00 – ZABAWY SWOBODNE I ANIOMOWANE

16.00 – 16.10 – PODWIECZOREK

16.15 – 17.00 – GRY I ZABAWY POPOŁUDNIOWE