W naszym przedszkolu obowiązują jednolite stroje dla wszystkich dzieci. Jest to istotne ze względów wychowawczych oraz organizacyjnych.

Rola jaką pełnią jednolite stroje:

• ułatwiają dziecku identyfikowanie się z przedszkolem,

• pomagają uniknąć zróżnicowania ze względu na statut majątkowy,

• rozwiązują codzienny problem rodziców, w co ubrać dziecko ułatwiają koncentracje nauczyciela na dziecku a nie na jego ubiorze,

• pozwalają dostrzec reakcję i mimikę dziecka (bez rozpraszania przez kolorowe dziecięce ubrania).