Dbając o wszechstronny rozwój przedszkolaków, oferujemy szeroki zakres zajęć
edukacyjnych i ruchowych. Czas trwania zajęć uzależniony jest od grupy wiekowej.
Zajęcia realizujące podstawę programową oraz program dydaktyczno-
wychowawczy przedszkola – codziennie.

 

Zajęcia uzupełniające:

j. angielski „Musical English” – 2 x tydzień,

zabawy psychoprofilaktyczne – 1 x tydzień,

zabawy logopedyczne – 1 x tydzień,

spotkania z Biblią – 1 x tydzień,

gimnastyka poranna – codziennie,

zabawy z piłkami i lekkoatletyka dziecięca – 1x tydzień,

taniec – 1x tydzień,

zajęcia cyrkowe – 1x tydzień,

rytmika – 1x tydzień.

JĘZYK ANGIELSKI

W atmosferze zabawy, dzieci rozwijają naturalne predyspozycje językowe, wspomagają rozwój kompetencji komunikacyjnych . Zajęcia mają na celu oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego (słuchanie), a także zachęcanie do mówienia w tym języku poprzez powtarzanie słów, wierszyków, piosenek i odgrywanie prostych scenek komunikacyjnych.

ZABAWY LOGOPEDYCZNE

Zajęcia mają na celu usprawnianie narządów mowy, rozwijanie słuchu fonematycznego, ustalenie prawidłowego toru oddechowego oraz rozwijanie pamięci poprzez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne prowadzone w formie zabawowej.

ZABAWY PSYCHOPROFILAKTYCZNE

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez przedstawienie ciekawych opowiadać o przyjaznych bohaterach i ich emocjach oraz odgrywanie różnego rodzaju scenek dzieci mają możliwość nabierać umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (np. kiedy ktoś mnie krzywdzi, gdy jest mi smutno). Zajęcia poświęcone są także nabywaniu umiejętności nawiązywania pozytywnych kontaktów z otoczeniem (np. jak zdobyć przyjaciela).

ZAJĘCIA CYRKOWE

Zajęcia cyrkowe łączą świetną zabawę z rozwojem ciała i umysłu, a także wspierają umiejętności współpracy i komunikacji. Na zajęciach będziemy uczyć się min. żonglowania chusteczkami, piłeczkami, obręczami, co znacznie poprawia koordynację, refleks, koncentrację i pamięć.

SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Poprzez piosenki i opowiadania biblijne dostosowane do wieku dziecka, przedszkolaki mają możliwość poznawania otaczającego świata w aspekcie wiary, modlitwy i liturgii słowa. Zajęcia pozwalają otworzyć się na miłość Boga. Mają również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie czy grupie przedszkolnej.

GIMNASTYKA PORANNA

Codzienne zajęcia ruchowe przed śniadaniem, mające na celu utrzymanie organizmu dziecka w dobrej kondycji fizycznej. Poprzez ciekawe i zróżnicowane zabawy ruchowe, przedszkolaki przygotowują ciało do całodziennej aktywności. Dzieci mają tutaj także okazję zaprezentowania swoich umiejętności i pomysłów na ćwiczenia gimnastyczne.

DZIECIĘCA LEKKOATLETYKA I ZABAWY Z PIŁKĄ

Zajęcia ukierunkowane są na rozwój wszechstronny, a głównym zadaniem specjalnie dobranych ćwiczeń jest wyrównywanie i podnoszenie poziomu sprawności fizycznej przedszkolaków. Dzieci uczą się podstawowych elementów ćwiczeń lekkoatletycznych. Są to zajęcia rozwijające ważne kompetencje ruchowych: siłę, gibkość, zręczność, nie pomijając koordynacji ruchowej, wytrwałości i determinacji w dążeniu do celu. Lekkoatletyka stanowi ważny element szkolenia w każdej dziedzinie sportu, świetnie do nich przygotowuje, jest uniwersalna, eliminuje jednocześnie i zapobiega wadom postawy i zaburzeń rozwojowych. Zabawy z piłką zawierają wiele elementów wspierających rozwój zarówno ruchowy, jak i psychiczny dzieci: ćwiczenie kolorów, liczenia, współpracy w grupie, elementy gier zespołowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna i koszykówka.

RYTMIKA

Na zajęciach dzieci mają możliwość przeniesienia się do cudownego świata muzyki. Wykorzystując swoje naturalne zdolności dzieci śpiewają, słuchają, muzykują. Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu i kształcenie głosu. Powiązanie muzyki z ruchem pozwala dzieciom lepiej koordynować ruchy poszczególnych części swojego ciała. Zdobywają one dodatkowo wiele nowych umiejętności ruchowych, od łatwych do skomplikowanych.

ZAJĘCIA TANECZNE

Na zajęciach tanecznych dzieci poznają podstawowe kroki i figury tańców ludowych, towarzyskich i współczesnych. Dzieci uczą się poczucia rytmu i dostosowania ruchów ciała do słyszanej muzyki. Mają okazję współpracować w parach i zespołach. Zaangażowanie prowadzących oraz metody pracy dostosowane do wieku dzieci zapewniają fantastyczną zabawę.