Ramowy plan dnia:

7.00 – 8.20     – ZABAWY PORANNE
8.20-8.30        – MODLITWA
8.30 – 9.00     – PORANNA GIMNASTYKA
9.00 – 9.30     – ŚNIADANIE
9.30 – 10.30    – ZAJĘCIA PROGRAMOWE i UZUPEŁNIAJĄCE
10.30 – 11.00 – II ŚNIADANIE
11.00 – 12.00 – ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
12.00 – 12.30 – OBIAD
12.30 – 13.00 – ODPOCZYNEK
13.00 – 14.00 – ZABAWY SWOBODNE
14.00 – 14.15 – DESER
14.15 – 15.00 – ZAJĘCIA RUCHOWE
15.00 – 15.30 – PODWIECZOREK
15.30 – 17.00 – GRY I ZABAWY POPOŁUDNIOWE

Godziny poszczególnych aktywności mogą się różnić w zależności od grupy wiekowej. Szczegółowy plan dla każdej grupy jest udostępniany rodzicom na początku roku przedszkolnego